Mooie code!

Ik spreek vaak over mooie code. De vraag is dan natuurlijk wat maakt code nu eigenlijk mooi. Het is toch een beetje vreemd dat je code überhaupt mooi kunt vinden. De meeste klanten waar ik mee spreek vinden het een beetje nerdie: “code die mooi is… lekker belangrijk, ik wil gewoon werkende software.” Uiteindelijk hebben ze daar natuurlijk gelijk in, het draait allemaal om het eindresultaat. Daar ligt dan ook wel de kern waarom code mooi moet zijn. Software maken we op projectbasis. Na een intensief ontwikkelproces nemen we het in gebruik. Dan gaan we er mee werken. Dat is het moment dat er iets moois gebeurt. We gebruiken de software die we dachten nodig te hebben. Maar dan blijkt in eens dat het op een andere manier toch handiger kan werken. Hadden we dat niet eerder kunnen bedenken: NEE! Je kunt vaak pas tijdens het werken met de software echt ervaren wat beter of slimmer kan.

Natuurlijk gebruiken we technieken als storyboarding om deze ervaringen al vroeg boven tafel te krijgen. De moeilijkheid blijft vaak dat de gebruikers ook nog niet precies weten wat ze willen, omdat ze niet instaat zijn te anticiperen op de toekomstige eisen en wensen.

Het eindresultaat is daarmee niet alleen de software, maar juist de mate waarin we instaat zijn om deze software aan te passen. Het gaat juist om de evolutie die software door gaat. Dan wordt het toch in eens interessant en cruciaal om mooie code te schrijven. Want code wordt mooi als het helder leesbaar is, er een duidelijke structuur is en een natuurlijke opdeling kent van verantwoordelijkheden. Pas dan is het mogelijk om snel veranderingen in de software aan te kunnen brengen. De overdraagbaarheid van code neemt toe, waardoor verschillende mensen ze kan aanpassen. Als we ons dan ook nog realiseren dat de kosten van software niet zo zeer zitten in de ontwikkeling van de software, maar dat het met name zit in de vele aanpassingen die de software in haar bestaan ondergaat. Dan is het zelfs uit legbaar naar alle afnemers van software dat mooie code veel oplevert. Dus veel plezier en succes met het schrijven van mooie code.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog