Smalltalk bijeenkomst

Afgelopen week was de Europan Smalltalk User Group (ESUG) bijeen in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende presentaties gegeven over uiteenlopende Smalltalk gerelateerde onderwerpen. Over het algemeen kun je stellen dat er veel diepgang in de presentaties zat. Zo stonden donderdag de webframeworks centraal. Dan komt natuurlijk een zeer groot framework als Seaside voorbij. Wat ik erg interessant vond was de presentatie van CosmoCows. Ze presenteerde hun webframework dat ze in Smalltalk ontwikkeld hebben. Wat dit framework erg mooi maakt is dat je rijke webclients kan maken die gesynchroniseerd worden met de server. Oke denk je dan, dat kan ieder AJAX-achtig framework. Het mooie van dit framework, is echter dat je ook events vanuit de server kunt pushen naar de client. Of beter gezegd dat je events vanuit je domein kunt pushen naar de presentatie (CV van de MCV). Dit zag er erg mooi uit. Wat ik niet weet, maar zeker interessant is, is of dit framework ook beschikbaar komt om breder toegepast te worden.

Wat deze ESUG bijeenkomst verder interessant maakt is dat het de grootste bijeenkomst ooit was. Je zou dus kunnen zeggen dat Smalltalk populair is 🙂 . Dat het erg leeft blijkt ook wel uit de ontwikkelingen die er plaatsvinden om een Smalltalk VM op de IPhone beschikbaar te krijgen. Uit een heel andere hoek komen totaal andere interactievormen. Dan hebben we het over Open Croquet. Er gebeurt wat ons betreft zoveel in dit speelveld dat we 2 oktober zelf een studentenseminar organiseren rondom het thema Smalltalk.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog